Rozvodovosť na Slovensku počas pandémie

Aký je vplyv pandémie na rozvodovosť na Slovensku? Pandémia ovplyvnila náš život po každej stránke a preverila i každý vzťah. Bolo možné očakávať, že vzrastie počet návrhov na rozvod. Avšak z dát spracovaných Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že počet návrhov na rozvod sa znížil. Počet návrhov Počet návrhov na rozvod sa medziročne znížil o 10,6%.V roku 2019 bolo na slovenských súdoch podaných 11622 návrhov na rozvod. Oproti tomu v roku 2020 bolo podaných 10395 návrhov na rozvod manželstva. 0 % zníženie počtu návrhov 0 % vybavenosť vecí Vybavenie návrhov na súdoch Pandémia ovplyvnila výrazne chod súdov. Bolo nariadené...

Zmena priezviska po rozvode manželstva

Zmena priezviska manželov po rozvode Prinášame Vám kompletný návod na zmenu priezviska manželov po rozvode manželstva. "Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko." § 27 ods. 1 Zákona o rodine Kto môže oznámiť zmenu priezviska? Oprávneným na oznámenie zmeny priezviska je ten manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela. Kde treba podať oznámenie o zmene priezviska? Oznámenie sa podáva na ten matričný úrad, kde bolo manželstvo uzatvorené a zapísané. Priezvisko spoločných detí zostáva po...

Ako dlho trvá rozvod manželstva ?

rozvod manželstva Rozvod manželstva, na ktorom sú manželia dohodnutí, trvá približne tri mesiace. * * *V prípade, ak manželia nie sú dohodnutí, môže rozvod manželstva trvať aj roky. „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“ § 23 ods. 1 zákona o rodine Predpoklady rozvodu manželstva Manželstvo je možné rozviesť, ak je spolužitie manželov trvalo a vážne narušené a nie je možné očakávať jeho obnovenie. Toto sú predpoklady rozvodu manželstva, ktoré musí preukázať ten manžel, ktorý...