Rozvodovosť na Slovensku počas pandémie

Aký je vplyv pandémie na rozvodovosť na Slovensku?

Pandémia ovplyvnila náš život po každej stránke a preverila i každý vzťah. Bolo možné očakávať, že vzrastie počet návrhov na rozvod. Avšak z dát spracovaných Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že počet návrhov na rozvod sa znížil.

Počet návrhov

Počet návrhov na rozvod sa medziročne znížil o 10,6%.

V roku 2019 bolo na slovenských súdoch podaných 11622 návrhov na rozvod. Oproti tomu v roku 2020 bolo podaných 10395 návrhov na rozvod manželstva.

0 %
zníženie počtu návrhov
0 %
vybavenosť vecí

Vybavenie návrhov na súdoch

Pandémia ovplyvnila výrazne chod súdov. Bolo nariadené odročovanie pojednávaní pre zamädzenie šírenia covid 19, zamestnanci čerpali PN a OČR, čo vyústilo do zníženia počtu vecí, ktoré aj v rozvodovej agente boli v roku 2020 vybavené. 
V roku 2019 vybavili súdy 12223 vecí (teda aj staršie veci, ktoré napadli na súd v predchádzajúcich obdobiach). V roku 2020 vybavenosť klesla, a to výrazne v prvej vlne, na jar 2020 ako i počas druhej vlny pandémie na jeseň 2020. Celkovo sa v roku 2020 vybavilo 10788 vecí v rámci rozvodovej agendy.

Aká je situácia aktuálne

Aktuálne súdy pojednávajú bez obmedzení za dodržania prísnych hygienických opatrení. To sa odráža aj na zvýšenom počte vytýčených pojednávaní, ktoré zaznamenávame. To má vplyv na rozhodnutie vo veci a následnu vybavenosť vecí. Predpokladáme, že tak ako počas minulého roku, aktivita súdov bude aj počas letných mesiacov výrazná a vyššia ako po minulé roky a súdy budú dobiehať zameškané za čas, keď bola možnosť pojednávaní obmedzená a v niektorých veciach i nerealizovateľná.