Rozvodovosť na Slovensku počas pandémie

Aký je vplyv pandémie na rozvodovosť na Slovensku? Pandémia ovplyvnila náš život po každej stránke a preverila i každý vzťah. Bolo možné očakávať, že vzrastie počet návrhov na rozvod. Avšak z dát spracovaných Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že počet návrhov na rozvod sa znížil. Počet návrhov Počet návrhov na rozvod sa medziročne znížil o 10,6%.V roku 2019 bolo na slovenských súdoch podaných 11622 návrhov na rozvod. Oproti tomu v roku 2020 bolo podaných 10395 návrhov na rozvod manželstva. 0 % zníženie počtu návrhov 0 % vybavenosť vecí Vybavenie návrhov na súdoch Pandémia ovplyvnila výrazne chod súdov. Bolo nariadené...