Ako dlho trvá rozvod manželstva ?

rozvod manželstva Rozvod manželstva, na ktorom sú manželia dohodnutí, trvá približne tri mesiace. * * *V prípade, ak manželia nie sú dohodnutí, môže rozvod manželstva trvať aj roky. „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“ § 23 ods. 1 zákona o rodine Predpoklady rozvodu manželstva Manželstvo je možné rozviesť, ak je spolužitie manželov trvalo a vážne narušené a nie je možné očakávať jeho obnovenie. Toto sú predpoklady rozvodu manželstva, ktoré musí preukázať ten manžel, ktorý...