Výživné pre plnoleté dieťa – základné informácie

Výživné na plnoleté dieťa Ako žiadať o výživné, keď je dieťa plnoleté? Do kedy treba platiť výživné? Získajte základné informácie o výživnom na plnoleté dieťa. "Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh." § 65 ods. 3 zákona o rodine Konanie je možné iba na návrh Konanie o výživnom v prípade, ak je oprávnenou osobou plnoleté dieťa, je možné začať iba na návrh plnoletého dieťaťa. Tu je podstatný rozdiel oproti konaniu, v ktorom je oprávneným maloleté dieťa a kde súd môže konať aj bez návrhu. Taktiež plnoleté dieťa už nezastupuje ani rodič ani súdom ustanovený kolízny opatrovník. Samozrejme, plnoleté dieťa, ako každý účastník...