3 tipy, ako postupovať, keď rodič neplatí výživné na dieťa

rodič neplatí výživné? 3 tipy, čo robiť, keď rodič neplní vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu 1. Trestné oznámenie "Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." § 207 ods. 1 Trestného zákona V prípade, ak rodič, ktorému súd určil vyživovaciu povinnosť, nezaplatí výživné za akékoľvek 2 mesiace v období 2 rokov, dopúšťa sa trestného činu zanedbania povinnej výživy. V prípade, ak rodič neplatí výživné bez vážneho dôvodu, je na mieste, aby  oprávnený rodič podal trestné oznámenie na políciu. Povinný rodič, ktorý neplatí výživné, sa...