Posudzovanie príjmov rodičov pri určovaní výživného na deti

Výživné na deti Ako súdy posudzujú príjmy rodičov pri stanovovaní výživného na deti? "Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov." § 62 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine Vyživovaciu povinnosť majú obaja rodičia Pri určovaní výšky výživného súd vychádza z toho, že vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov (resp. osvojiteľov), a to bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo mimo neho. Manžel rodiča, ktorý s rodičom žije v spoločnej domácnosti nie je povinný plniť vyživovaciu povinnosť k nevlastnému dieťaťu, hoci má povinnosť rodičovi, s ktorým žije v spoločnej...