Výživné pre slobodnú matku

Výživné pre slobodnú matku Príspevok na výživu slobodnej matky, príspevok na úhradu niektorých nákladov slobodnej (nevydatej) matke "Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný prispievať matke na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom." Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a...