Ako súdy posudzujú schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov

Výživné na dieťa Ako súdy posudzujú schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov pri stanovovaní výživného na deti "Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov." § 62 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení nehorších predpisov Schopnosti a možnosti rodiča Pod schopnosti rodiča zahŕňame jeho duševné a telesné schopnosti, jeho zdravotný stav, vlohy, nadanie, vedomosti a skúsenosti. Ide o subjektívnu kategóriu, individuálne skúmanú súdom s ohľadom na každého jednotlivca.Využitie schopností rodiča však závisí od mnohých objektívnych faktorov, teda od možností rodiča,...

Zníženie výživného z dôvodu poklesu príjmu pre koronavírus

Zníženie výživného Množstvo ľudí prišlo o značnú časť príjmu z dôvodu pandémie koronavírusu (covid 19). Tí, ktorí prišli o prácu, často nemôžu nájsť pracovné uplatnenie ani v inej oblasti, teda ich príjem klesol rapídne. Ak ste sa ocitli v tejto situácii a neviete, ako máte postupovať, tento článok je určený pre Vás. "Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností." § 26 zákona o rodine Ako postupovať v prípade, že u rodiča došlo k poklesu príjmu z dôvodu koronavírusu a rodič nie je...