Podľa čoho súd určuje výživné, keď je rodič nezamestnaný?

Nezamestaný rodič a výživné Podľa čoho súd určuje výživné, keď je druhý rodič nezamestnaný? "Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov." § 62 ods. 2 zákona o rodine Faktory pre určenie výšky výživného V prípade, ak je rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti (povinný rodič), nezamestnaný, sú pri určovaní výšky výživného na dieťa dôležité viaceré faktory: dôvod, pre ktorý je povinný rodič nezamestnanýpríjem dosahovaný v predchádzajúcom zamestnanídôvod ukončenia predchádzajúceho zamestnaniadĺžka trvania nezamestnanostipoberanie podpory v nezamestnanosti/štátnych dávokprístup povinného rodiča k hľadaniu si prácezdravotný stav povinného rodičanajvyššie dosiahnuté...