Zmena priezviska po rozvode manželstva

Zmena priezviska manželov po rozvode Prinášame Vám kompletný návod na zmenu priezviska manželov po rozvode manželstva. "Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko." § 27 ods. 1 Zákona o rodine Kto môže oznámiť zmenu priezviska? Oprávneným na oznámenie zmeny priezviska je ten manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela. Kde treba podať oznámenie o zmene priezviska? Oznámenie sa podáva na ten matričný úrad, kde bolo manželstvo uzatvorené a zapísané. Priezvisko spoločných detí zostáva po...